Uprawnienia sep – rodzaje

Wśród uprawnień sep wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje – G1, G2 oraz G3. Do…