Jakie są najważniejsze czynniki środowiskowe wpływające na pozycjonowanie Katowice?

Rola infrastruktury w pozycjonowaniu Katowic Znaczenie dostępności komunikacyjnej dla pozycjonowania…