Site Loader

Analitycy danych funkcjonują na styku informatyki, statystyki i biznesu. Łączą wszystkie te dziedziny, aby pomóc firmom i organizacjom w odnoszeniu sukcesu.

Podstawowym celem data analytics jest zwiększenie i poprawa wydajności poprzez wykrywanie wzorców w danych.

Praca data analytics obejmuje pracę z danymi w całym potoku analizy danych. Oznacza to pracę z danymi. Podstawowymi krokami w procesie analizy danych są eksploracja danych, zarządzanie danymi, analiza statystyczna i prezentacja danych. Znaczenie i równowaga tych kroków zależą od wykorzystywanych danych i celu analizy.

Eksploracja danych jest niezbędnym procesem dla wielu zadań związanych z analizą danych. Mogą to być teksty pisane, duże, złożone bazy danych lub surowe dane z czujników. Kluczowe w tym procesie jest wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie danych. Eksploracja danych jest zazwyczaj najbardziej czasochłonnym krokiem w potoku analizy danych.

Zarządzanie danymi lub magazynowanie danych to kolejny kluczowy aspekt pracy data analytics. Polega to na projektowaniu i wdrażaniu baz danych, które umożliwiają łatwy dostęp do wyników eksploracji tych danych. Ten krok obejmuje tworzenie i zarządzanie bazami danych. Nierelacyjne bazy danych i bazy danych NoSQLExternal również stają się coraz bardziej powszechne.

Analiza statystyczna umożliwia analitykom tworzenie wniosków z danych. Służy to do tworzenia modeli statystycznych. Modele te można następnie zastosować do nowych danych w celu prognozowania i podejmowania decyzji. Ostatnim krokiem procesu analizy danych jest prezentacja danych. Ten krok umożliwia udostępnianie spostrzeżeń zainteresowanym stronom. Wizualizacja tych danych jest często najważniejszym narzędziem w prezentacji danych. Przekonujące wizualizacje mogą pomóc dyrektorom i menedżerom zrozumieć znaczenie tych spostrzeżeń.

Redakcja